Σύνδεση χρήστη

Αναζήτηση

eAnima Portal

(κωδ. SOFT014)

eAnima Portal

To eAnima Portal είναι ένας κεντρικός διαδικτυακός χώρος στο Internet, ο οποίος είναι η κεντρική αποθηκευτική βάση της Anima.NET Standard 7.0, αλλά και των περιφερειακών εφαρμογών Anima.NET Compact Edition και Mobile Anima.NET.

Εκτός από την αποθήκευση των δεδομένων, παρέχει μέσω Web περιβάλλον διαχείρισης των εφαρμογών, διαχείριση καρτών κλπ. Διατίθεται ειδική εφαρμογή ειδική εφαρμογή διαχείρισης του eAnima Portal για τη πλήρη διαχείρισή του και τη χρησιμοποίησή του από τις άλλες εφαρμογές.Οι εφαρμογές Anima.NET Compact Edition και Mobile Anima.NET λειτουργούν ως client, λαμβάνουν δηλαδή από το Portal την αποθήκη, τους αποθηκευτικούς χώρους, τους συναλλασσόμενους κλπ και στέλνουν σε αυτό τις κινήσεις των παραστατικών, οι οποίες τελικά μέσω του Portal αποστέλλονται στις Anima.NET Cloud Edition 1.0 ή Anima.NET Standard 7.0,.Υπάρχει προσθήκη όπου παρέχεται η δυνατότητα e-Shop αλλά και παραχώρηση χρήσης της Anima.NET Cloud Edition 1.0.Παράδειγμα χρήσης e-Shop μπορείτε να δείτε στο δοκιμαστικό e-Shop https://dev.eanima.gr/eshop//05200006

Παρελκόμενα

Παρεμφερή

Anima.NET Exchange ServerSOFTWARE

O Anima.NET Exchange Server είναι ένας τοπικός Web Server, o οποίος επικοινωνεί με την Anima.NET Standard 7.0 και παρέχει στη Mobile Anima.NET απεριόριστο αριθμό αδειών.

Powered by