Σύνδεση χρήστη

Αναζήτηση

Δεδομένα - Απομακρυσμένη ή τοπική εκπαίδευση

(κωδ. SERV10)

Δεδομένα - Απομακρυσμένη ή τοπική εκπαίδευση

 

Στην υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται η πληκτρολόγηση του τιμοκαταλόγου και τοπική (στα γραφεία της Poseidon Software SA) ή απομακρυσμένη εκπαίδευση της εφαρμογής μέσω Internet .
Powered by