Σύνδεση χρήστη

Αναζήτηση

Απομακρυσμένη Εγκατάσταση - Εκπαίδευση

(κωδ. SERV13)

Απομακρυσμένη Εγκατάσταση - Εκπαίδευση

 

Στην υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται η πληκτρολόγηση του τιμοκαταλόγου και η εκπαίδευση της εφαρμογής στην εταιρεία έως 2 ώρες.
Powered by