Σύνδεση χρήστη

Αναζήτηση

Εγκατάσταση - Εκπαίδευση - Δεδομένα

(κωδ. SERV000)

Εγκατάσταση - Εκπαίδευση - Δεδομένα

 

Στην υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται η πληκτρολόγηση του τιμοκαταλόγου, η εγκατάσταση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και η εκπαίδευση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η εγκατάσταση καναλιών και τo κόστος UTP καλωδίων. Η εγκατάσταση αναφέρεται σε καταστήματα εντός Αττικής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εγκατάσταση και η εκπαίδευση πραγματοποιείται απομακρυσμένα μέσω Internet.
Powered by