Σύνδεση χρήστη

Αναζήτηση

ANIMA ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

(κωδ. A03)

ANIMA ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το ευκολότερο και πληρέστερο πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής σε γραφικό περιβάλλον

Το ευκολότερο και απλούστερο στηυ χρήση πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής. Δυνατότητες:
 • Πλήρως ανεπτυγμένο λογιστικό σχέδιο (ΕΛΠ/ΕΓΛΣ), μέχρι το 4ο βαθμό
 • Γρήγορη καταχώρηση σε λογιστικά άρθρα
 • Αυτόματη ταμειακή εξόφληση τιμολογίων
 • Συμπλήρωση και υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α στo taxis
 • Σύνταξη και υποβολή Ε3 στο taxis
 • Αυτoματοποιημένη διαδικασία κλεισίματος του ισολογισμού
 • Αποστολή καταστάσεων ΜΥΦ στο taxis
 • Αυτόματη σύνδεση με την εφαρμογή Anima.NET Standard 7.0 και Anima - Menu
 • Multi - user για απεριόριστο αριθμό χρηστών
 • Πλήρης υποστήριξη υπερδωδεκάμηνης χρήσης
 • Aντιγραφή λογιστικού σχεδίου από εταιρία σε εταιρία
 • Εκτυπώσεις όλων των κατά νόμο υποχρεωτικών αρχείων βάσει ΕΛΠ
 • Μητρώο και διαχείριση Παγίων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στοhttp://www.poseidon.gr/logistiki.htm

Παρεμφερή

ANIMA ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑSOFTWARE

To ευκολότερο πρόγραμμα διαχείρισης Εσόδων-Εξόδων σε γραφικό περιβάλλον

Powered by