Σύνδεση χρήστη

Αναζήτηση

Anima.NET Exchange Server

(κωδ. SOFT013)

Anima.NET Exchange Server

O Anima.NET Exchange Server είναι ένας τοπικός Web Server, o οποίος επικοινωνεί με την Anima.NET Standard 7.0 και παρέχει στη Mobile Anima.NET απεριόριστο αριθμό αδειών.

Με τον τρόπο αυτό η Mobile Anima.NET δεν επικοινωνεί με το Anima Portal αλλά κατευθείαν με τον Anima.NET Exchange Server.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στοhttp://www.poseidon.gr/mobile.htm

Powered by