Σύνδεση χρήστη

Αναζήτηση

eAnima Portal - Εξαμηνιαία παραχώρηση

(κωδ. SOFT014)

eAnima Portal - Εξαμηνιαία παραχώρηση

 

To eAnima Portal είναι ένας κεντρικός διαδικτυακός χώρος στο Internet, ο οποίος είναι η κεντρική αποθηκευτική βάση των Anima.NET Cloud Edition 2.0 και Anima - Menu Cloud Edition 2.0, αλλά και των περιφερειακών εφαρμογών Anima.NET Compact Edition, Mobile Anima.NET και Mobile Anima - Menu. Εκτός από την αποθήκευση των δεδομένων, παρέχει μέσω Web περιβάλλον διαχείρισης των εφαρμογών, διαχείριση καρτών κλπ. Οι εφαρμογές Anima.NET Compact Edition, Mobile Anima.NET και Mobile Anima - Menu λειτουργούν ως client, λαμβάνουν δηλαδή από το Portal την αποθήκη, τους αποθηκευτικούς χώρους, τους συναλλασσόμενους κλπ και στέλνουν σε αυτό τις κινήσεις των παραστατικών, οι οποίες τελικά μέσω του Portal αποστέλλονται στις Anima.NET Cloud Edition 2.0 ή Anima - Menu Cloud Edition 2.0.

Παρελκόμενα

Anima.NET Cloud Edition 2.0 - Εξαμηνιαία παραχώρησηeAnima Portal

H Anima.ΝΕΤ Cloud Edition 2.0 είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και διαχείρισης γραφείου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία βασίζεται στον eAnima Portal που είναι ένας κεντρικός διαδικτυακός χώρος στο Internet.

Παρεμφερή

Anima.NET Exchange ServerSOFTWARE

O Anima.NET Exchange Server είναι ένας τοπικός Web Server, o οποίος επικοινωνεί με την Anima.NET Standard 7.0 και παρέχει στη Mobile Anima.NET απεριόριστο αριθμό αδειών.

Powered by