Σύνδεση χρήστη

Αναζήτηση

Anima.NET Light Edition 1.0

(κωδ. SOFT20)

Anima.NET Light Edition 1.0

Η Anima.NET Light Edition είναι μια απλή αλλά με πολλές δυνατότητες εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης για μικρές επιχειρήσεις.

Η Anima.NET Light Edition είναι μια απλή αλλά με πολλές δυνατότητες εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης για μικρές επιχειρήσεις. Μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών της επιχείρησής σας, την αποθήκη σας, να περάσετε τις αγορές και τις πωλήσεις σας με τη φόρμα τιμολόγησης που περιέχει, να εκτυπώσετε προσφορές ή παραγγελίες κλπ. Οι εκτυπώσεις που σας παρέχει είναι πολλές όπως καρτέλες συναλλασσόμενων, απογραφή, πλήθος στατιστικών και οικονομικών πληροφοριών, συγκεντρωτικών καταλόγων κ.ά.

SQLite αντί του MS SQL Server
Η Anima.NET Light Edition είναι ένα υποσύνολο της Anima.NET Compact Edition, η οποία δεν χρησιμοποιεί τον MS SQL Server αλλά τον SQLite, και είναι ιδανική σε συσκευές με Windows XP, Vista, Windows 7 ή Windows 10 χωρίς μεγάλες απαιτήσεις μνήμης και ισχύος. Ο SQLite είναι ένα ευρέως διαδιδόμενο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων ειδικά για συσκευές με ελάχιστες απαιτήσεις μνήμης και επεξεργαστικής ισχύος κυρίως για tablets. Δεν είναι τύπου client-server όπως ο MS SQL Server, άρα δεν μπορεί η Anima.NET Light Edition να δουλέψει σε δίκτυο, είναι δηλαδή μια τοπική βάση δεδομένων. Κατά τα άλλα είναι ταχύτατη στο ξεκίνημα και στις διάφορες λειτουργίες της, είναι ιδανική για ασύρματες συσκευές και μπορεί να διαχειριστεί απεριόριστο όγκο δεδομένων.

Παρεμφερή

Anima.NET Compact Edition 1.0SOFTWARE

Η Anima.NET Compact Edition είναι μια "ελαφριά" έκδοσή της Anima.ΝΕΤ Standard 7.0, η οποία δεν χρησιμοποιεί τον MS SQL Server αλλά τον SQLite, και είναι ιδανική σε συσκευές Tablet με Windows 10 αλλά και γενικότερα σε συσκευές με οθόνη αφής χωρίς μεγάλες απαιτήσεις μνήμης και ισχύος.

Anima.ΝΕΤ Standard 7.0SOFTWARE

H πλέον πρωτοποριακή εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και διαχείρισης γραφείου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Powered by