Σύνδεση χρήστη

Αναζήτηση

Προσθήκη eShop στο eAnima Portal - Εξαμηνιαία παραχώρηση

(κωδ. EA04)

Προσθήκη eShop στο eAnima Portal - Εξαμηνιαία παραχώρηση

Προσθήκη 6μηνης διάρκειας χρήσης e-Shop στο eAnima Portal.

Παράδειγμα χρήσης e-Shopμπορείτε να δείτε στο https://dev.eanima.gr/eshop/05200006

Παρελκόμενα

Anima.NET Cloud Edition 2.0 - Εξαμηνιαία παραχώρησηeAnima Portal

H Anima.ΝΕΤ Cloud Edition 2.0 είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και διαχείρισης γραφείου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία βασίζεται στον eAnima Portal που είναι ένας κεντρικός διαδικτυακός χώρος στο Internet.

Παρεμφερή

Anima.NET Exchange ServerSOFTWARE

O Anima.NET Exchange Server είναι ένας τοπικός Web Server, o οποίος επικοινωνεί με την Anima.NET Standard 7.0 και παρέχει στη Mobile Anima.NET απεριόριστο αριθμό αδειών.

Powered by